facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   21/09   Holuby   19.00   VSTUPENKY

Verejné obstarávanie

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Mestské divadlo Žilina. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z., Zákon o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a Smernice Mesta Žilina č. 1/2013 o verejnom obstarávaní.
Zverejnenie zadávania zakázky

Podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní musí verejný obstarávateľ najneskôr 3 pracovné dni pred zadaním jednoduchej zákazky s hodnotou viac ako 1000 EUR bez DPH zverejniť na svojom profile/webovej stránke úmysel zadávať takúto zákazku. 

 

Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom 2016

Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom 2017

Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom 2018

Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom 2019

Prílohy: