facebook Newsletter Kontakt

Proti prúdu

Proti prúdu

Nie sú žiadne termíny pre toto podujatie!

Autorská inscenácia, ktorá zachytáva fragmenty zo života Eleny Maróthy-Šoltésovej prostredníctvom jej vlastných textov. Jednotlivé obrazy tematizujú obrázky z jej detstva; nutkavú túžbu po vyššom vzdelaní, ktorej sa jej nedostalo; tajné úniky ku knihám; čítanie popri robote; vydaj z rozumových dôvodov; starostlivosť o domácnosť; stratu času na čítanie a písanie; písanie úchytkom; život pre deti; ťažkosti s výchovou, potlačenie vlastných ambícií, zápisky zo života detí, vyrovnávanie sa s ich smrťou.

Elena Maróthy – Šoltésová bola výnimočná žena, ktorá prežila veľmi intenzívny život – intenzívny v radosti aj v bolesti. Intenzívny v tom, ako sa neuzatváral do seba, ale pôsobil odstredivo. Jej život sa potom intenzívne sublimoval do tvorby – do zápiskov zo života detí, poviedok, románov či memoárov. Jednoducho, nemohla o ňom nepísať. Práve Šoltésovej zápisky Moje deti rámcované jej memoárovým textom Sedemdesiat rokov života sa stali hlavnou inšpiráciou pre tvorivý tím inscenácie Proti prúdu (názov inscenácie si autorky požičali zo Šoltésovej rovnomenného románu) – veď celý život „plávala“ proti prúdu. 


dramatizácia a dramaturgia: Zuzana Palenčíková
hudba: Martin Geišberg
réžia: Pavla Musilová
účinkujú: Lucia Jašková, Daniela Dudová, Vanessa Frková, Tamara Beranová, Eva Oľhová, Dorota Palenčíková, Tereza Ťaptíková, Peter Grendár.

Inscenácia Proti prúdu vznikla pri príležitosti 150. výročia vzniku prvého celonárodného ženského spolku Živena, pod záštitou jej predsedníčky Magdy Vášáryovej.