facebook Newsletter Kontakt

Ľudia


Manažment


Anton Šulík
riaditeľ

Eduard Kudláč
umelecký šéf

Umelecký súbor

Hosťujúci umelci

• Peter Brajerčík - herec

• Anna Čonková - herečka

• Matúš Kvietik - herec

• Michal Režný - herec

• Ján Kožuch - herec

• Milo Kráľ - herec

• Pavol Krištofek - herec

• Michaela Halcinová - herečka

• Jana Oľhová - herečka

• Gabriel Tóth - herec, režisér

• Veronika Strapková - herečka

• Peter Oszlík - herec

• Lucia Jašková - herečka

• Jaroslav Kyseľ

• Daniel Doubt