facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   02/06   HOLUBY   18.00   VSTUPENKY

Kontakt

Adresa: Telefón:
Horný val č. 3
010 01 Žilina
+421 41 381 0000
   
Mobil: Všeobecný e-mail:
+ 421 915 791 265
info@divadlozilina.eu

 

Riaditeľ divadla
Anton Šulík
Kontakt: +421 918 856 460, antonsulik@gmail.com, riaditel@divadlozilina.eu
 
Umelecký šéf
Eduard Kudláč
Kontakt: +421 905 219 454, eduard.kudlac@gmail.com
 
Dramaturgia

Martin Gazdík
Kontakt: martingazdik@gmail.com

Projekty, PR, propagačné materiály
Dagmar Košťanová
Kontakt: +421 903 510 671, kostanova@divadlozilina.eu

 
Produkcia, hosťovanie, zájazdy, prevádzka divadla
Andrej Škvaro
Kontakt: +421 915 791 265, produkcia@divadlozilina.eu
 
Prevádzka divadla, prenájmy, spolupráca s partnermi, marketing
Zuzana Skyba
Kontakt: +421 908 291 444, marketing@divadlozilina.eu
 
Pokladňa, predpredaj, rezervácie vstupeniek, organizované predstavenia pre školy

Dagmara Badárová
Kontakt: +421 
905 528 027, badarova@divadlozilina.eu 
 

Pokladňa, predpredaj, rezervácie vstupeniek, spolupráca s partnermi

Radoslava Nová
Kontakt: +421 911 148 446, pokladna@divadlozilina.eu


 

Divadelná kaviareň

Kontakt: +421 905 705 066