facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   11/11   Chlieb s maslom   19.00   VSTUPENKY

Kalendár - MÁJ 201929/05   STREDA   19.00   veľká sála

Holuby

TEXT    David Gieselmann   RÉŽIA    Ľubomír Vajdička

CENA: 10 € / 12 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ