facebook Newsletter Kontakt

Kalendár - JÚN 201707/06   STREDA   19.00   veľká sála

HOLUBY

TEXT    David Gieselmann   RÉŽIA    Ľubomír Vajdička

CENA: 9 € / 5 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ