facebook Newsletter Kontakt

Kalendár - JÚN 201702/06   PIATOK   18.00   veľká sála   verejná generálka

Holuby

TEXT    David Gieselmann   RÉŽIA    Ľubomír Vajdička

CENA: 6 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ

03/06   SOBOTA   19.00   veľká sála   premiéra

Holuby

TEXT    David Gieselmann   RÉŽIA    Ľubomír Vajdička

CENA: 11 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ

07/06   STREDA   19.00   veľká sála

Holuby

TEXT    David Gieselmann   RÉŽIA    Ľubomír Vajdička

CENA: 9 € / 5 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ

09/06   PIATOK   19.00   veľká sála

Sexuálna perverzita v Chicagu

TEXT    David Mamet   RÉŽIA    Ján Štrbák

CENA: 7 € / 4 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ

13/06   UTOROK   19.00   veľká sála

Ilúzie

TEXT    Ivan Vyrypajev   RÉŽIA    Eduard Kudláč

CENA: 7 € / 4 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ

16/06   PIATOK   19.00   veľká sála

ONE DAY JAZZ FESTIVAL 2017

CENA: 18 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY

20/06   UTOROK   19.00   veľká sála

Triedny nepriateľ

TEXT    Nejc Gazvoda   Rok Biček   Janez Lapajne   RÉŽIA    Júlia Rázusová

CENA: 9 € / 5 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ

21/06   STREDA   10.00   veľká sála   organizované predstavenie

Triedny nepriateľ

TEXT    Nejc Gazvoda   Rok Biček   Janez Lapajne   RÉŽIA    Júlia Rázusová

CENA: 3,50 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY

21/06   STREDA   19.00   veľká sála

3T V DIVADLE

CENA: 10 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ