facebook Newsletter Kontakt

Ídomeneus

Ídomeneus

TEXT    Roland Schimmelpfennig   RÉŽIA    Eduard Kudláč

Nie sú žiadne termíny pre toto podujatie!

Jeden z najuvádzanejších súčasných nemeckých dramatikov Roland Schimmelpfennig oživuje vo svojej hre antický mýtus o krétskom kráľovi Ídomeneovi, ktorý sa po desiatich rokoch vojny vracia víťazne domov z vyplienenej Tróje. Blízko krétskych brehov však zastihne jeho loďstvo silná búrka a on, aby sa zachránil, prisľúbi obetovať božstvám mora prvú živú bytosť, ktorú na Kréte stretne. Keď však na jedinej lodi, ktorá sa v búrke nepotopí, pristane na domovskom brehu, prvý, koho uvidí, je jeho vlastný syn Idamantes.

Schimmelpfennig v hre invenčne a súčasným jazykom rozohráva rôzne variácie tradovaného mýtu. Obrazmi vášne, zrady a krvavej obety nečakane preblesne prekvapivý humor. Alternatívne verzie príbehu, ktoré sa dopĺňajú alebo si navzájom protirečia, sa na javisku vynárajú prostredníctvom mnohohlasého zboru, ktorý evokuje antický chór. Autor z jednotlivých hlasov chóru a rôznych nití príbehu rafinovane splieta dramatickú báseň s otvoreným, nejednoznačným koncom. Osudový sľub a to, čo po ňom nasledovalo (ale aj to, čo mu predchádzalo), sú pre Schimmelpfenniga zároveň príležitosťou, ako nastoliť otázky, ktoré presahujú konkrétny mýtus a dotýkajú sa univerzálnej ľudskej existencie.


Roland Schimmelpfennig (1967)
V súčasnosti je to najviac hrávaný žijúci dramatik píšuci po nemecky. Je autorom vyše tridsiatich textov pre divadlo a jeho hry sa hrajúv 40 krajinách po celom svete. Rodák z nemeckého Göttingenu po maturite pracoval ako korektor a redaktor v nemecko-tureckom mesačníku v Istanbule. V roku 1990 sa vrátil do Nemecka a vyštudoval činohernú réžiu na mestskej divadelnej škole Otta Falkenberga v Mníchove. Po skončení štúdií nastúpil do mníchovského divadla Kammerspiele k vtedajšiemu intendantovi a režisérovi Dieterovi Dornovi, u ktorého pracoval ako asistent réžie. Neskôr sa stal členom umeleckého vedenia tohto divadla, kde sa venoval réžii, dramaturgii aj organizačnému riadeniu divadla. Počas divadelnej praxe prichádzal do kontaktu s dramatikmi, ktorých texty sa v divadle inscenovali, čo bolo preňho impulzom pre vlastnú dramatickú tvorbu. Ako sám uvádza, písanie sa preňho stalo únikom z hektickej praxe divadelnej prevádzky. Od roku 1996 je autorom v slobodnom povolaní a píše drámy na objednávku pre rôzne nemeckojazyčné divadlá. V rokoch 1999 až 2001 bol angažovaný ako dramaturg v Berlíne pre Schaubühne am Lehniner Platz. Počas sezóny 2001/2002 pôsobil ako kmeňový autor divadla Deutsches Schauspielhaus v Hamburgu. Okrem textov pre divadlo napísal množstvo rozhlasových hier a dve operné libretá. Za svoju tvorbu získal viacero význačných cien v nemecky hovoriacich krajinách. V posledných rokoch sa príležitostne venuje aj divadelnej réžii svojich textov vo viedenskom Burgtheatri. „Bolo obdobie, keď som sa popri písaní nedokázal sústrediť na prácu s hercami. Teraz som sa upokojil a réžiu si veľmi užívam, dáva mi príležitosť byť vo svojej práci precízny“, povedal pre Wall Street Journal. Schimmelpfennig žije a pracuje v Berlíne, s partnerkou, herečkou a autorkou, Justine del Corte, majú dve deti. Pre Schimmelpfenniga je dramatický text počiatočným východiskom a zároveň ústredným bodom divadelného predstavenia. Vyvinul svoju vlastnú formu naratívneho divadla, ktoré je zvyčajne štruktúrované ako koláž a pravidelne obsahuje surreálne alebo fantastické prvky. Vo svojich textoch sa vzdáva tradičného pevného spojenia herca s postavou, jednotliví predstavitelia neustále vystupujú zo svojich úloh, aby ich publiku popisovali, komentovali alebo si ich zamieňali. Divák je tak udržiavaný v racionálnom odstupe od hry, zatiaľ čo naratívna rovina textu Schimmelpfennigovi súčasne ponúka príležitosť na emocionálne zapojenie publika.

Hra Ídomeneus bola napísaná na objednávku pre mníchovské divadlo Bayerische Staatsschauspiel, kde mala aj premiéru (réžia Dieter Dorn) v roku 2008 pri príležitosti znovuotvorenia jeho zrekonštruovanej historickej scény Cuvilliés -Theater. V roku 1781 mala v tomto mníchovskom divadle svetovú premiéru Mozartova opera Idomeneo, ktorá sa tiež zaoberá antickým mýtom o krétskom kráľovi.


Copyright textu © Performing Rights S. Fisher Verlag GmbH, Frankfurt am Main, Germany 2007
Preklad textu do slovenského jazyka podporil Goetheho inštitút.

Inscenácia je vhodná pre divákov starších ako 15 rokov.
Dĺžka predstavenia: 60 minút bez prestávky 

 

Premiéra: 19. 03. 2016


OSOBY A OBSADENIE

 Braňo Bačo
 Ján Dobrík
 Tajna Peršić
 Anna Nováková
 Ivana Kubáčková
 Michal Koleják
 David Uzsák
 Eva Moresová
 Iveta Pagáčová
 Michal Tomasy
 Boris Zachar

REALIZAČNÝ TÍM

preklad:Martina Vannayová
dramaturgia:Martin Gazdík
scéna a kostýmy:Eva Kudláčová Rácová
réžia:Eduard Kudláč

VIZUÁLFOTOGALÉRIA


ÍdomeneusÍdomeneusÍdomeneusÍdomeneusÍdomeneusÍdomeneusÍdomeneusÍdomeneusÍdomeneusÍdomeneusÍdomeneusÍdomeneusÍdomeneusÍdomeneusÍdomeneusÍdomeneusÍdomeneusÍdomeneus

PARTNERI


Mesto Žilina
Nadácia Tatra banky
Nadácia Kia
Goetheho inštitút
Žilinský večerník
MY Žilinské noviny
TV Severka
RTVS
Rádio Regina
Nová Dráma/New drama 2017