facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   24/10   Neznesiteľne dlhé objatia   19.00   VSTUPENKY

Hradišťan & Jiří Pavlica

Hradišťan & Jiří Pavlica

Nie sú žiadne termíny pre toto podujatie!

 Hradišťan & Jiří Pavlica je výnimočné hudobné zoskupenie na vysokej umeleckej a interpretačnej úrovni, s neobvykle širokým žánrovým záberom a netradičným repertoárom, ktorého silným inšpiračným zdrojom bola predovšetkým v počiatkoch jeho existencie ľudová tradícia. V súčasnosti je Hradišťan (v širšej podobe aj s tanečným súborom) profesionálnym telesom, ktoré programovo pracuje hlavne s odkazom ľudovej tradície a jej filozofickým presahom. Prekračuje hranice hudobných žánrov a spolupracuje s osobnosťami rôznych kultúr z celého sveta. Častokrát je hosťom domácich, aj zahraničných festivalov tradičnej, alternatívnej, ale aj vážnej hudby.