facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   24/04   Konfety   19.00   VSTUPENKY

Začali sme skúšať novú divadelnú inscenáciu

28. 11. 2017

Začali sme skúšať novú divadelnú inscenáciu

Súčasná divadelná adaptácía jedného z najsilnejších románov Ladislava Mňačka. Mňačkova kniha varuje, je nadčasová. Fašizmus, hoci porazený, znovu dvíha hlavu. Pôjde o uvedenie novej dramatizácie diela žurnalistu a spisovateľa Ladislava Mňačka a na žilinskom javisku po dlhej odmlke prezentovanie vojnovej drámy. Autorove osobné skúsenosti z vojny a partizánskych bojov sú zakomponované do strhujúceho príbehu odohrávajúceho sa na sklonku vojny, bez príkras a surovo sú odhaľované fakty o krutosti a zvrhlosti vojny. Dej tvoria spomienky a rozprávanie zraneného partizána. Jeho myseľ rozbaľuje v pamäti obrazy desivých udalostí prežitých v horách, pri bojoch a ukrývaní sa v neľudských podmienkach. Mňačko realisticky zobrazil dopad vojny na charakter ľudí, ich dôstojnosť, vnútornú integritu a stratu hodnôt a sebaúcty. Vojna ako zhmotnené zlo nemá víťazov, iba porazených. 

 


Réžia: Tomáš Procházka

Premiéra: 13.1.2017

Autor je výraznou osobnosťou povojnovej žurnalistiky a literatúry. Profesia žurnalistu sa odzrkadlila vo voľbe jeho tém – boli aktuálne, pálčivé a on sa ich chopil vždy v súlade s jeho morálnym postojom, bez príkras a autocenzúry, ktorou mal vyhovieť oficiálnej politickej požiadavke. Životná skúsenosť a schopnosť prenikať pod povrch javov a rozpoznať skryté súvislosti ho čoskoro nevyhnutne postavili na stranu tých, ktorí pre svoj zásadový postoj boli prinútení emigrovať a zároveň i medzi tých, ktorých tvorba je obsahom a formou nadmieru súčasná.

 


FOTOGALÉRIA