facebook Newsletter Kontakt

Vyjadrenie k vyveseniu vlajky na budove MD Žilina

21. 05. 2019

Vyjadrenie k vyveseniu vlajky na budove MD Žilina

Vyvesenie dúhovej vlajky na budove Mestského divadla Žilina je reakciou na bezprecedentné mocenské zásahy ministerky kultúry SR do rozhodnutí kvalifikovaných komisií dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín na Ministerstve kultúry SR.

Je nemysliteľné, aby práve v dotačnom programe pre znevýhodnené skupiny bola jedna zo skupín (v tomto prípade LGBTI) diskriminovaná, navyše tak razantným, likvidačným spôsobom.

Keďže ide o ďalšie z rozhodnutí, ktoré ministerku diskvalifikujú nielen na odbornej, ale aj celospoločenskej úrovni, rozhodli sme sa vyjadriť spolupatričnosť s nepodporenými organizáciami, a zároveň vyzvať ministerku kultúry k jej okamžitej abdikácií. Dúhová vlajka sa tak nechcene stala symbolom vzbury proti hlúposti, arogancii a rozhodovania z pozície moci. Tento akt nie je politickým činom, ale profesijnou vzburou. Je podporou organizáciám a ľuďom, ktorí pre túto krajinu a jej kultúru urobili neporovnateľne viac ako súčasná ministerka.

 

Eduard Kudláč, umelecký šéf Mestského divadla Žilina