facebook Newsletter Kontakt

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU HEREČKA

29. 08. 2016

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU HEREČKA

Mestské divadlo Žilina vyhlasuje výberové konanie na pozíciu HEREČKA.

Druh pracovného pomerutrvalý pracovný pomer
Termín nástupu:  október 2016

Podmienkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie (VŠMU Bratislava, Akadémia umení v Banskej Bystrici, DAMU Praha, JAMU Brno).

Životopis spolu s jednou fotografiou, prosíme, zaslať do 15. 9. 2016 na e-mail: produkcia@divadlozilina.eu
alebo na adresu: Mestské divadlo Žilina “Konkurz”, Horný val 3, 010 01 Žilina

Výberové konanie sa uskutoční v pondelok 19. septembra 2016 v Mestskom divadle Žilina.
V prípade oslovenia k účasti na výberové konanie si uchádzač pripraví ľubovoľný monológ v maximálnej dĺžke do 15 min.