facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   22/01   Vitajte doma s Oldom Hlaváčkom   19.00   VSTUPENKY

PREMIÉROVÝ VEČER TROCHU INAK

03. 04. 2017

PREMIÉROVÝ VEČER TROCHU INAK

Spolu s premiérou novej inscenácie TRIEDNY NEPRIATEĽ, ktorú uvedie Mestské divadlo Žilina v sobotu 8.4. 2017 o 19.00 hod., si dovoľujeme prezentovať aj 5 jedinečných výtvarných prác Mareka Ormandíka, jedného z najvýznamnejších a aj najvystavovanejších slovenských maliarov strednej generácie. Svoje diela prepožičal Mestskému divadlu Žilina na dobu dvoch mesiacov a budú vystavené v priestoroch divadla.

Marek Ormandík vystavoval v Sýrii, v Ríme, Paríži, Berlíne, Moskve, Prahe, Budapešti, vo Washingtone, v Tokiu, vo Viedni... Nie náhodou jeho obrazy komentoval v knižke Milanchólia divadelník Milan Lasica „ je v nich dramatickosť veľkých javiskových scén“. O jeho diele vyšli knižky Polčas rozpadu, Očistec, Veľké veci. Na knižných pultoch sa objavili ilustrácie Marka Ormandíka k Perinbabe Ľubomíra Feldeka a ku knihe krátkych textov Tomáša Janovica, Milana Lasicu a Pavla Vilikovského – Tri lásky.  V minulom roku vydal Slovart knihu Milana Lasicu  Piesnenie , výber piesňových textov napísaných pre Petra Lipu, textov pre zoskupenie Lasica, Satinský a Filip a pretextované americké evergreeny. Piesňové texty Milana Lasicu vybral a ilustroval Marek Ormandík.

 

„...hlavnou témou Ormandíkových obrazov nie sú ľudské figúry, ale obrazy ľudských afektov. Metaforicky povedané, hlavné úlohy hrajú expresie, vášne, emócie, slovom to, čo sa dá veľmi nepresne a provizórne označiť za afekty. Vedľajšie úlohy musia hrať ľudia, pretože tí sú úplne v ich moci. Ľudský rozum je voči afektom bezmocný, afekty jednoducho držia ľudí pod krkom a robia si s nimi čo chcú. Zachytiť čisté afekty je však veľmi ťažké. Ak sa šablóny rozumu dajú formalizovať, ak sa dajú podriadiť všeobecným pravidlám, tak afekty sa len veľmi ťažko dajú zovšeobecňovať, okrem iného aj preto, lebo sa na rozdiel od pojmov radi spájajú a miešajú. Afekty môžu mať svoje obrazy, aj to len približné, no nikdy nemôžu mať svoje absolútne presné a všeobecne platné pojmy. Túto pravdu Marek Ormandík dobre pozná, a preto sa roky venuje sústredenému maľovaniu afektov. Práve v tomto úsilí treba hľadať odpoveď na otázku, prečo maľuje hrubým ťahom štetca. Okrem iného aj preto, lebo štetec chápe ako indikátor, schopný zaznamenať aj to najmenšie chvenie, aj tie najnenápadnejšie vibrácie. Štetec a farby, ktoré nanáša na plátno, neslúžia formálnym zákonom umenia, ale výslednej umeleckej správe, ktorú umelec vysiela do sveta. Inak povedané, štetec, farby, umelcova ruka, jeho emocionalita musia tvoriť jedno oduševnené telo, ktoré je v konečnom dôsledku ľudským médiom, cez ktoré sa prejavujú expresie iných. Umelec musí prostredníctvom štetca a farby pohotovo nanášať chvenie a emočné vibrácie, pretože každý asynchrónny posun vedie k ochladzovaniu emócie, čo sa zákonite musí prejaviť v pravdivosti obrazu.“

Peter Michalovič „Maľovanie širokým ťahom štetca“

 

„Už počas štúdia sa javil ako mimoriadny talent a jeho výtvarná zrelosť nesúvisela ani s vekom, ani so skúsenosťami. Patrí k umelcom, ktorí sa narodili so štetcom v ruke. Ovláda líniu kresby, s ktorou narába s ľahkosťou a improvizačnými schopnosťami. Farbu chápe ako silný výrazový prostriedok, schopný sprostredkovať širokú škálu emócií. Stal sa výrazným predstaviteľom novej expresívnej maľby, ktorá rozvíja figuratívne motívy. Pritom sa od začiatku nevyhýba tradičným témam, práve naopak – hľadá nový pohľad nielen na aktuálne, ale aj na typické témy, objavujúce sa v histórii umenia.“

Jiří Olíč / DANUBIANA