facebook Newsletter Kontakt

Lúčime sa na derniére s ILÚZIAMI

25. 09. 2019

Lúčime sa na derniére s ILÚZIAMI

V sobotu 28. septembra máte poslednú príležitosť vidieť predstavenie hry Ivana Vyrypajeva Ilúzie, ktorá je prelomová v tvorbe tohto výnimočného dramatika a režiséra. Začína ňou obdobie univerzálnych hier o univerze. Príďte ku nám do divadla hľadať to, čo je stále a nemenné. Tešíme sa na vás na derniére!

O tejto hre nám Ivan Vyrypajev napísal: „Hlavná tragédia nás ľudí je v tom, že nedokážeme pochopiť a prijať to, že svet je dynamický proces. Že v každom okamihu sa všetko mení, a že neexistuje nič nemenné v tomto studenom vesmíre. Snaha potláčať a zastavovať zmeny nás vedie k tragédii, ktorá je vlastne dôsledkom nášho nepochopenia toho, ako je vystavaný svet. Neexistuje nič nemenné v tomto studenom vesmíre. Nič? Nie, predsa len musí byť niečo stále, pretože odkiaľ by sa potom vzala nestálosť? Čo stále a nemenné je v tomto svete? Viem, že stálosť existuje, našiel som ju. A čo to je? O tom je táto hra.“