facebook Newsletter Kontakt

CESTA MAGDALÉNY ROBINSONOVEJ

10. 06. 2016

CESTA MAGDALÉNY ROBINSONOVEJ

Dokumentárny film Mareka Šulíka z roku 2008 je životným príbehom fotografky židovského pôvodu Magdalény Robinsonovej, ktorá bola počas obdobia Slovenského štátu svedkom smrti svojich rodičov a prežila pobyt v koncentračnom tábore Osvienčim. Prostredníctvom zvukových záznamov, starých fotografií a niekoľkých rozhovorov s pani Robinsonovou opisuje film jej ťažký návrat domov, pokus o samovraždu, ale aj objavenie lásky k fotografii. Po dlhých rokoch mlčania a mnohých úspešných výstavách sa Magdaléna Robinsonová rozhodla prehovoriť a zvečniť svoje jedinečné spomienky pre ďalšie generácie.

Marek Šulík vysvetľuje: "V roku 2006 začínam spracovávať dva rôzne, niekoľkohodinové rozhovory fotografky Magdalény Robinsonovej, ktoré mapujú jej život počas vojny a udalosti spojené s koncentračnými tábormi. Niektoré Robinsonovej výpovede sú ako obrazy. Akoby svoj život zachytávala vo fotografických momentkách. No čas na doplnenie ďalších informácií mi už neostane. Magdaléna Robinsonová v júly 2006 zomiera. Zanecháva po sebe rozhovory, fotografie, negatívy, krátky filmový záznam z mladosti, či vysušené ruže z Negevskej púšte a mne neostáva nič iné, len poskladať tieto úlomky do zmysluplného tvaru. Film Cesta Magdalény Robinsonovej vzniká neštandardným spôsobom. Keďže sama Robinsonová spomína televíziu ako zdroj jej znepokojenia nad opätovným rozmachom „ľudáckeho“ myslenia, núka sa línia médií ako dôležitý rozprávačský prvok. Rozhodol som sa vložiť rozprávanie Magdalény Robinsonovej do TV prijímača, ktorý by putoval po miestach dávnych tragédií a ukázal tak absurdný kontext cynických vyhlásení niektorých slovenských elít o spokojnom živote za Slovenského štátu. Vznikne tak zvláštna koláž fotografií, negatívov, televíznych záznamov, animácií a filmových záberov, svojou nehomogénnosťou evokujúca dojem rozpadu ľudskej pamäti. Natíska sa otázka, či je človek naozaj odsúdený donekonečna opakovať chyby, ktoré urobil, bez najmenšej šance na zmenu?"